Barborská cesta – nová pútnicko-turistická trasa

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'14'' E19°8'50''

Nový produkt pre turistov – poznávaciu trasu Barborská cesta uviedli do života 1. mája 2015 pri kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Subjekty zapojené do projektu sa predstavili v Španej Doline na príjemnom stretnutí s turistami.

Poznávacia trasa Barborská cesta spája v okruhu dlhom približne 188 km všetky najvýznamnejšie hodnoty baníctva, historického a kultúrneho dedičstva i jedinečných prírodných krás stredného Slovenska v miestach od Banskej Bystrice cez Španiu Dolinu, Staré Hory, Krahule, Kremnicu, Sklené Teplice, Banskú Štiavnicu, Zvolen po Banskú Bystricu. Je určená na pešiu turistiku a cykloturistiku a pešo by sa mala dať prejsť za deväť dní.
Ponúka zelený turizmus v podobe, ktorý dnes napreduje v Európe i vo svete a je čoraz vyhľadávanejší kvôli autentickému zážitku.

Trasu slávnostne otvoril primátor Banskej Bystrice Ján Nosko za prítomnosti primátorov a starostov zapojených miest a obcí, sv. Barbory – patrónky baníkov, sv. Kataríny – patrónky Kremnice, rytierov z Pustého hradu, baníckeho speváckeho zboru Haliar zo Starých Hôr a predstaviteľov partnerskej pútnickej trasy v Rakúsku – Johannesweg. Odhalenie prvého zastavenia v podobe symbolickej veže s tromi oknami so záujmom sledovalo množstvo návštevníkov a zástupcov médií, z ktorých okolo 150 sa vydalo na prvý úsek trasy do Španej Doliny, kde sa prezentovali subjekty zapojené do projektu.

Po trase bude turistov a pútnikov sprevádzať malý, ale veľmi podrobný bedeker s pasom, ktorý predstavuje kultúrne, historické a technické pamiatky a prírodné krásy po trase a v jej blízkosti. Poskytuje však aj všetky potrebné informácie, ktoré pomôžu nie len pri orientácii v teréne, ale hovoria aj o náročnosti a prevýšení jednotlivých úsekov, najbližšej možnosti občerstvenia, nabrania si čerstvej pitnej vody, najbližšom ubytovaní, či dopravnom spojení, miestach s wifi prístupom, núdzových telefónnych číslach a mnoho ďalších, pre turistu v horskom lesnom teréne, praktických informácií.

Na jednotlivých symbolických zastaveniach (29) budú k dispozícii pečiatky, ktorými si pútnici do svojho pasu v bedekri potvrdia návštevu miesta a po "nazbieraní" potrebného počtu dostanú v infocentrách, kde sa dajú aj tieto bedekre zakúpiť, certifikát o absolvovaní trasy, pamätný odznak, či si budú môcť zakúpiť pamätnú medailu Barborskej cesty, vyrobenú v mincovni v Kremnici.

Zdroj: OZ Banský Región – Terra Montanae

Web: www.barborskacesta.com