Folklórne slávnosti pod Poľanou (júl)

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Detva, Detva

GPS: N48°33'37'' E19°25'9''

Medzinárodný sviatok folklóru a tradičnej ľudovej kultúry – Folklórne slávnosti pod Poľanou je jedným z najúspešnejších podujatí na Slovensku.

Od svojho vzniku v roku 1966 sa koná pravidelne každoročne druhý júlový víkend v Detve, v srdci Slovenska, centre jedného z najživších a najsvojráznejších folklórnych regiónov.

Detva v tieto dni naplno ožije hudbou, spevom, sviatočnou atmosférou a privíta približne 1500 účinkujúcich.  Na scéne detvianskeho amfiteátra, ktorá patrí medzi najpôsobivejšie scény v prírode, odznie približne desať scénických programov. Ich základom je najmä tradičná ľudová kultúra stredného Slovenska, jej hudobno-spevné, tanečné prejavy a zvykoslovie. Rok čo rok sa v rámci programu Krajanská nedeľa prezentujú aj folklórne súbory a skupiny Slovákov žijúcich v zahraničí.

Návštevníci si môžu vybrať aj z množstva sprievodných podujatí akými sú programy v kostole, ukážky zo salaša, škola tanca, škola hry na fujaru, jarmok tradičných ľudových remesiel, rezbársky dvor, národopisné výstavy, výstavy výtvarných umelcov, fotografov a iné.

K najzaujímavejším počinom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktorý nemá na Slovensku obdobu, patrí cyklus podujatí orientovaný na oživenie výroby ľudových hudobných nástrojov INSTRUMENTUM EXCCELLENS. Zvláštna pozornosť je venovaná fujare – klenotu UNESCO.

Zdroj: MsÚ Detva

Web: www.fspdetva.sk