Kremnica (mestská pamiatková rezervácia)

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, Kremnica

GPS: N48°42'18'' E18°54'57''

Stredoslovenské mesto KREMNICA patrilo v minulosti medzi najbohatšie mestá Uhorska. Jeho sláva a bohatstvo plynuli z ťažby zlata, vďaka čomu Kremnicu prezývali „zlaté mesto“.

Ústrednou plochou mesta je Štefánikovo námestie a hlavnou dominantou mestský hrad s gotickým kostolom sv. Kataríny postaveným v 15. storočí. Pýchou kostola je vzácny organ, ktorého nádherný zvuk si môžu vychutnať návštevníci tradičného letného podujatia Kremnický hradný organ.

Najstaršou stavbou mesta je románsky karner z 13. storočia. Súčasťou hradu je aj Hodinová veža, zvyšky bývalej radnice, tri bašty a severná Vežová brána.

Veľkolepou ozdobou námestia je rozmerný barokový trojičný stĺp. V severozápadnom rohu námestia stojí budova najstaršej mincovne na svete. Hlbšie poznanie dejín mincovníctva a medailérstva v Kremnici ponúka Múzeum mincí a medailí, kde si návštevníci môžu na vlastnej koži vyskúšať razenie mincí.

Vo východnom rade námestia sa okrem viacerých meštianskych domov nachádza aj budova tzv. novej radnice. Námestie a útroby priľahlých historických budov sa otriasajú smiechom počas letného Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA