Barborská cesta

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'14'' E19°8'50''

Miesto konania: Banská Bystrica, Nám. Š. Moyzesa, pri kostole Nanebovzatia Panny Márie

Termín konania: 1.5.2015

Typ podujatia: iné podujatie, TOP podujatie

Nový produkt pre turistov – poznávaciu trasu Barborská cesta uvedenú do života 1. mája 2015 o 12:00 h pri kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Subjekty zapojené do projektu sa predstavia v Španej Doline o 16:00 h.

Poznávacia trasa Barborská cesta spája v okruhu dlhom približne 188 km všetky najvýznamnejšie hodnoty baníctva, historického a kultúrneho dedičstva i jedinečných prírodných krás stredného Slovenska v miestach od Banskej Bystrice cez Španiu Dolinu, Staré Hory, Krahule, Kremnicu, Sklené Teplice, Banskú Štiavnicu, Zvolen po Banskú Bystricu. Je určená na pešiu turistiku a cykloturistiku a pešo by sa mala dať prejsť za deväť dní.
Ponúka zelený turizmus v podobe, ktorý dnes napreduje v Európe i vo svete a je čoraz vyhľadávanejší kvôli autentickému zážitku.

Web: www.terramontanae.sk