Barborská cesta

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'14'' E19°8'50''

Poznávacia trasa Barborská cesta prechádza najvýznamnejšími miestami banských pamiatok a pamätihodností spojených s banskou tradíciou a územím bývalých stredoslovenských banských miest.

V oblasti sa datuje história baníctva, hutníctva, razenia mincí, spracovania medi či využitia drahých a vzácnych kovov späť až do 10. storočia. Viac ako tisíc ročná tradícia týchto činností je významnou súčasťou dejín Slovenska.

Kam vás povedie patrónka baníkov?
Barborská cesta predstavuje súbor úsekov, ktoré spájajú nielen banské pamiatky, ale aj množstvo iných zaujímavostí. Návštevník ju postupne môže prejsť pešo, alebo na bicykli. Cesta je strategicky rozdelená na úseky medzi jednotlivými obcami. Po prejdení úseku môžu návštevníci načerpať silu v niektorom z miestnych ubytovacích zariadení, kde je zabezpečený i prenos batožiny. Počas cesty budú k dispozícii stravovacie služby s možnosťou ochutnať miestne tradičné jedlá.
Celá cesta predstavuje približne 190 km a mala by trvať 8 až 9 dní. Trasa sa prechádza pešo, alebo na bicykli, po vyznačených turistických chodníkoch pričom výškové profily trasy sa počas cesty menia. Ako začiatok trasy sa predpokladá Banská Bystrica, avšak návštevník môže začať na ktoromkoľvek úseku.

Čo zaujímavé na vás na trase čaká?
Banská Bystrica: oltár v kaplnke sv. Barbory v kostole Nanebovzatia Panny Márie, Špania Dolina: Banský náučný chodník, Staré Hory: Bazilika minor, Kremnické Bane: geografický stred Európy s kostolom sv. Jána, Kremnica: najstaršia mincovňa na svete, mestský hrad a kostol sv. Kataríny, Ferdinandova dedičná štôlňa a Banské múzeum v štôlni Andrej, zrúcaniny hradu Šášov, kúpele Sklené Teplice, Banská Štiavnica: významné banské a technické pamiatky, dedičná štôlňa Glanzenberg, banskoštiavnická kalvária, tajchy v okolí štiavnických baní, Zvolen: Pustý hrad a Zvolenský zámok, Hronsek: drevený artikulárny kostol, Banská Bystrica: hvezdáreň na Vartovke, a mnoho ďalších.

Na trase Barborskej cesty pri jednotlivých zastaveniach sa bude postupne nachádzať 29 drevených veží. Tieto veže na jednej strane upriamujú pozornosť na významné a pozoruhodné miesta na trase, na druhej strane symbolizujú dožitý vek sv. Barbory – 29 rokov; presne 29 gombíkov nájdete aj na všetkých baníckych uniformách.

Objavte vzácne historické pamiatky, ale aj svoje fyzické možnosti a ponorte sa nie len do krásnej okolitej prírody, ale aj do svojej duše, ktorá na tejto ceste určite pookreje.

Slávnostné otvorenie novej turistickej trasy sa uskutočnilo 1. 5. 2015 v Banskej Bystrici.

Web: www.barborskacesta.com