Z Trusalovej do Šútova - Malá Fatra

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Martin, Turany

GPS: N49°8'43'' E19°2'40''

Trusalová, autokemping - Čierťaž  - Pod Chlebom - Mojžišove pramene  - Šútovský vodopád - Šútovo  (5 1/2 hod)

Pohorie: Malá Fatra (NP Malá Fatra)
Región: Turčiansky

Východiskový bod: Trusalová - autokemping, parkovisko, okres Martin.
Cieľový bod: Šútovo, zastávka SAD, parkovisko, okres Martin.

Časový rozvrh: Trusalová, autokemping - Čierťaž 1 3/4 hod. - Pod Chlebom 1/2 hod. - Mojžišove pramene 1 hod. - Šútovský vodopád 1/2 hod. - Šútovo 1 3/4 hod. 
Mapa: Malá Fatra - Vrátna, mierka 1 : 50 000 (list 110), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Prvá časť trasy predstavuje často využívanú a zároveň najpohodlnejšiu prístupovú cestu do centrálnej časti hlavného hrebeňa z údolia Váhu. Na začiatku trasa vedie lesom, strmý je najmä výstup k bufetu Pod Chlebom. Stredná časť vedie pohodlným chodníkom v hôľnom pásme, z ktorého sa naskytujú pekné výhľady. Zaujímavý je strmý zostup cez tiesňavu Tesnô a okolo Šútovského vodopádu, ktorý je najvyšší v Malej Fatre, a dlhé klesanie peknou Šútovskou dolinou. Pre veľký výškový rozdiel a celkovú dĺžku patrí táto trasa medzi  ťažké a náročné. V hôľnej strednej časti môžu nastať problémy s orientáciou pre množstvo dobytčích chodníkov. Veľmi strmý zostup treba absolvovať aj vo vrchnej časti cez Tesnô k Šútovskému vodopádu, kde hrozí najmä v období po výdatnejších dažďoch nebezpečenstvo pošmyknutia. Tento 38 m vysoký, impozantne pôsobiaci vodopád patrí medzi najvyššie svojho druhu na Slovensku.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama