Svidník

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Svidník, Svidník

GPS: N49°18'25'' E21°34'13''

Mesto SVIDNÍK leží v severej časti Šariša, v Nízkych Beskydách, pri sútoku riek Ondava a Ladomírka. Je centrom podduklianskeho regiónu, ktorý je úzko spätý s kultúrou a históriou Rusínov a Ukrajincov na Slovensku.

SVIDNÍK (12 450 obyvateľov) a jeho okolie s pestrou a mnohotvárnou prírodou ponúka návštevníkom veľa možností na oddych, šport, turistiku a rekreáciu. V letnom období sú atraktívne Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, na ktorých sa prezentujú ľudové tradície a kultúra pôvodného etnika na severovýchode Slovenska.

HISTÓRIA

Prvá písomná správa týkajúca sa Svidníka pochádza z roku 1355. Mesto vzniklo na dôležitej obchodnej, takzvanej jantárovej ceste, smerom do Poľska. Postihlo ho veľa vojnových hrôz a to tak v prvej, ako aj v druhej svetovej vojne. Karpatsko-duklianska operácia patrila medzi najväčšie na európskych bojových frontoch druhej svetovej vojny. Mesto sa v súčasnosti neustále rekonštruuje a zveľaďuje. Rozvíja sa tu súkromné podnikanie a cestovný ruch. Aj dnes cez Svidník vedie významná medzinárodná cesta smerujúca do Poľska.

PAMIATKY 

V meste sa nachádza Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry, jedinečné, špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Jeho súčasťou je skanzen ľudovej architektúry so vzácnym dreveným chrámom a Galéria Dezidera Millyho, ktorej dominantou je súbor ikon, patriacich medzi najstaršie zbierkové predmety múzea.

Autentické fotografie a nálezy z bojov, osobné pamiatky a rôzne druhy zbraní dokumentujú vo Vojenskom múzeu kapitolu vojnových dejín. Súčasťou múzea je Pamätník Sovietskej armády a cintorín vojakov, ktorí padli v bojoch o Dukliansky priesmyk.

K najnavštevovanejším miestam patrí rozsiahly prírodný areál Pamätníka Československej armády na Dukle, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a historické skvosty – sakrálnemurované a drevené chrámy východného obradu nachádzajúce sa v blízkosti Svidníka.

Zdroj: Mesto Svidník