Jantárová cesta

Jantárová cesta bola pred stáročiami dôležitou obchodnou tepnou od Baltického k Jadranskému moru, po ktorej prúdil na Slovensko nielen jantár a iné vzácne komodity, ale aj kultúrny a spoločenský rozvoj.

Dnešná Jantárová cesta opäť spája sever z juhom, keď poskytuje príležitosť na putovanie krásnou slovenskou krajinou medzi dvoma historickými mestami, Krakovom v Poľsku a Budapešťou v Maďarsku. Cykloturisti aj peší turisti spoznajú menej rozvinuté oblasti slovenského vidieka, ale aj také perly, ako sú lokality Svetového dedičstva UNESCO Banská Štiavnicadrevený artikulárny kostol v Hronseku a autentická dedina Vlkolínec, prejdú cez tri národné parky a spoznajú malé dedinky a ich obyvateľov stredného Slovenska.

Zdroj: Nadácia Ekopolis