Šahy

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Levice, Šahy

GPS: N48°4'30'' E18°56'45''

V malebnom údolí, ktoré zo severu lemuje Krupinská vrchovina, z juhu pohorie Börzsöny, leží mesto ŠAHY. Nachádza sa v najjužnejšom cípe vulkanickej vrásy morfologicky vyznačenej riekou a inundačným územím Ipľa. Šahy vznikli na dôležitej stredovekej obchodnej ceste, ktorá viedla z kráľovského sídla Ostrihom cez rieku Ipeľ do Banskej Štiavnice.

ŠAHY (7958 obyvateľov) sú malé mestečko na pomedzí dvoch hraníc. Okrem štátnej hranice s Maďarskou republikou sú Šahy aj v bezprostrednom susedstve stredného Slovenska. V meste sú dnes dva židovské cintoríny, na severe mesta ortodoxný a druhý v Homoku. Z troch synagóg stoja dve.

HISTÓRIA

Rozvoj prvej usadlosti na tomto mieste bol podmienený založením premonštrátskeho kláštora, ktorého pozostatky stoja dodnes. Fuschofferova Monasteriológia podľa Bombardiho tvrdí, že príslušníci rodu Hunt založili benediktínsky kláštor už roku 1075.

Z roku 1665 pochádza prvá pečať mesta Šahy, na ktorej je prepošt s mitrou na hlave a pastierskou palicou v ruke, s kruhovým nápisom Sigillum oppidi Saag. V roku 1836 bola založená Hontianska archeologická spoločnosť, ktorá mala za úlohu zachraňovať historické pamiatky na území župy. Spoločnosť zanikla v roku 1844 a zbierky boli odovzdané Národnému múzeu v Budapešti.

V roku 1891 bola dostavaná linka Šahy–Balašské Ďarmoty a v roku 1899 Šahy–Krupina. Na posledné bohaté roky v rozvoji mesta pripadlo založenie gymnázia v roku 1913. Jeho prvým riaditeľom sa stal Endre Barczán. Žiaľ, ďalší rozvoj mesta zastavila prvá svetová vojna. Po jej skončení sa začína najnovšia história Šiah.

PAMIATKY

Medzi najnavštevovanejšie pamiatky mesta určite patrí Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho, ktoré boli založené v roku 1992. Obnovená budova múzea prijíma návštevníkov od roku 1995.

Vchádzajúc na Hlavné námestie je možné vidieť budovu Ipeľ, dnes moderný poschodový Dom obuvi. Vedľa neho stojí niekdajší hotel Lengyel, dnes Slovenská sporiteľňa.

Ďaľšími zaujímavými pamiatkami mesta sú synagóga, kalvária, radnica - bývalé sídlo Hontianskej župy, či socha Nepoškvrnenej bohorodičky, patrónky mesta.

TIP NA VÝLETY

V blízkosti mesta sa nachádzajú kúpele Dudince, ktoré sa špecializujú na choroby pohybového ústrojenstva a nervové choroby. Úspešná je aj liečba srdcových a cievnych chorôb, vysokého krvného tlaku, niektorých kožných a ženských chorôb a chorôb dýchacích ciest. Veľmi atraktívne sú tiež Dudinské travertínové kopy, ktoré sú chránenou prírodnou rezerváciou.

Zdroj: Mesto Šahy