Štúrovský jarmok (október)

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, Štúrovo

GPS: N47°47'57'' E18°42'56''

Štúrovský jarmok je najväčším jarmokom v novodobej histórii Podunajska. Tradičného podujatia sa zúčastňujú obchodníci, zabávači i návštevníci z oboch brehov Dunaja.

Začiatky štúrovských jarmokov spadajú do obdobia tureckého panstva, no až v roku 1724 udelil Karol III. Habsburský mestu jarmočné právo na štyri jarmoky v roku, z ktorých sa do dnešných dní udržal práve tento jesenný.

Štúrovský jarmok sa koná počas troch dní vždy na sviatok Šimona a Júdu v druhej polovici októbra. Mesto v tom čase ožije bohatou ponukou jarmočného tovaru a remeselníckych výrobkov.

O zábavu sa starajú rôzne kultúrne podujatia, komedianti, strelnice, kolotoče, ktoré prilákajú množstvo návštevníkov, kupujúcich i zvedavcov. No, a samozrejme nemôžu chýbať ani dobré jedlá, nápoje, a všetko, čo prispeje k dobrej jarmočnej nálade.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA