Sabinov

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Sabinov, Sabinov

GPS: N49°6'12'' E21°5'20''

Mesto SABINOV sa rozprestiera v širokej doline rieky Torysa, medzi Levočskými vrchmi a pohorím Čergov.

K nevšedným zážitkom návštevníkov SABINOVA (12 290 obyvateľov) patrí prechádzka jeho historickým jadrom - námestím i bočnými romantickými uličkami, kde sa nachádzajú bašty a múry niekdajšieho opevnenia mesta, zvýrazňujúce jeho stredovekú slávu. V súčasnosti sa v meste rozvíja školstvo, zdravotníctvo, kultúrny a spoločenský život. Pre všestranný rozvoj športu bola dobudovaná umelá ľadová plocha letné kúpalisko, prekrásna športová hala a veľké futbalové ihrisko s umelou trávou. V tesnej blízkosti mesta sa nachádza rekreačné stredisko Drienica - Lysá, ktoré slúži aj pre vyznávačov zimnej turistiky a lyžovania. Z množstva kultúrnych programov možno spomenúť Dni Sabinova, súčasťou ktorých je Sabinovský jarmok, ktorý sa každoročne koná v mesiaci jún.

HISTÓRIA

Prvá písomná zmienka o Sabinove, v tom čase už značne rozvinutej kráľovskej obci, pochádza z roku 1248. Významným medzníkom v jeho ďalšom vývoji bol 28. január 1299, kedy mu uhorský kráľ Ondrej III. udelil spolu s Prešovom a Veľkým Šarišom spišské práva - právo voliť richtára a farára, právo súdu, lovu a rybolovu, oslobodenie od daní, mýta, cla a vojenskej služby. Od toho dňa sa mení právne postavenie Sabinova, ktorý sa stáva mestom. V roku 1405 bol Sabinov povýšený na slobodné kráľovské mesto. Koncom 15. storočia sa stal Sabinov členom Pentapolitany - združenia piatich východoslovenských miest, ku ktorému patrili ešte Košice, Prešov, Bardejov a Levoča.

PAMIATKY

Pamiatky Sabinova sú sústredené v historickom jadre mesta, ktoré tvorí Námestie slobody s priľahlými bočnými uličkami. Hlavnou dominantou mesta je gotickýrímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Najcennejší v chráme je hlavný oltár, ktorého originál sa nachádza v národnom múzeu v Budapešti a pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Historicko-stavebnú panorámu mesta Sabinov dopĺňajú aj grécko-katolícky, dva evanjelické kostoly a pravoslávny chrám, postavené na okrajoch historického jadra. V meste je taktiež možné obdivovať Piaristické gymnáziumSabinovskú radnicu a renesančnú zvonicu. Na námestí sú viaceré pôvodne renesančné a barokové meštianske domy.

TIPY NA VÝLET

Milovníkom prírody sa núkajú zaujímavé vychádzky do lesoparku Švabľovka, či do okolitých pohorí Čergov a Bachureň s prekrásnymi prírodnými scenériami a zrúcaninami Hanigovského hradu. Mestské kúpalisko patrí medzi najnavštevovanejšie v kraji.

Autor: IK LE

Zdroj: Mesto Sabinov