Sabinov

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Sabinov, Sabinov

GPS: N49°6'12'' E21°5'20''

Miasto SABINOV rozpościera się na terenie rozległej doliny rzeki Torysa i leży pomiędzy Górami Lewockimi (Levočské vrchy) a pasmem górskim Čergov.

Miasto SABINOV (12 290 mieszkańców), a ściśle mówiąc jego zabytkowe centrum dostarcza niecodziennych wrażeń odwiedzającym je gościom. To właśnie spacer po starówce - po rynku i bocznych romantycznych uliczkach, spacer po starych zaułkach gdzie znajdują się baszty i mury dawnych obwarowań miasta, podkreślające jego średniowieczną sławę - wszystko to wzbogaca turystów o nowe przeżycia. Tym niemniej w dzisiejszych czasach w tym zabytkowym mieście rozwija się współczesna oświata, służba zdrowia oraz życie kulturalno-społeczne. W celu wszechstronnego rozwoju sportu dobudowano sztuczne lodowisko oraz letnie kąpielisko, piękna i nowoczesną halę sportową i duże boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. W bezpośredniej bliskości miasta znajduje się ośrodek rekreacyjny Drienica - Lysá, który służy także miłośnikom sportów zimowych i narciarstwa. Spośród wielu imprez kulturalnych można choćby wspomnieć Dni Miasta Sabinov, w ramach których organizowany jest Jarmark Sabinovský. Odbywa się on corocznie w miesiącu czerwcu. 

DZIEJE

Pierwsza pisemna wzmianka o Sabinovie, który w tym okresie czasu miał już charakter dość dobrze rozwiniętej wsi królewskiej, pochodzi z 1248 roku. Szczególnie ważnym kamieniem milowym w dalszych dziejach wsi był dzień 28 stycznia 1299 roku, kiedy król węgierski Andrzej III udzielił Sabinovowi wraz z dwoma miastami - Preszowem i Wielkim Szaryszem (Veľký Šariš) przywileje spiskie - a więc prawo wyboru wójta i proboszcza, prawo do sądownictwa, prawo polowania i do połowu ryb, zwolnienie z podatków, myta, cła i ze służby wojskowej. Od tego właśnie dnia ulega zmianie status prawny Sabinova, który staje się miastem. W 1405 roku Sabinov podniesiono do rangi wolnego miasta królewskiego. Pod koniec XV wieku Sabinov stał się członkiem Pentopolitany - Związku Pięciu Miast Wschodniosłowackich, do którego jeszcze należały takie miasta jak Koszyce, Preszów, Bardejów i Lewocza.

ZABYTKI

Zabytki Sabinova są rozmieszczone w starym, zabytkowym centrum miasta. Na tę śródmiejską starówkę składają się Plac Wolności z przyległymi bocznymi uliczkami. Dominantą miasta jest gotycki, rzymskokatolicki kościół poświęcony św. Janowi Chrzcicielowi. Najcenniejszym zabytkiem wewnątrz  świątyni stanowi ołtarz główny, którego oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Budapeszcie a pochodzi z warsztatu Mistrza Pawła z Lewoczy. Zabytkową i architektoniczną panoramę miasta Sabinov uzupełniają również jeden greckokatolicki, dwaprotestanckie kościoły prawosławna świątynia, wzniesione na obrzeżach starego śródmieścia. W mieście można także podziwiać Gimnazjum Pijarów, Ratusz miasta Sabinov oraz Renesansową Dzwonnicę. Na placu znajduje się wiele pierwotnie renesansowych i barokowych kamienic mieszczańskich.

PROPOZYCJE WYCIECZEK

Miłośnikom przyrody proponujemy ciekawe spacery do parku leśnego Švabľovkaczy do okolicznych pasm górskich Čergov i Bachureň położonych w przepięknej scenerii przyrody oraz polecamy ruiny Zamku Hanigovský hrad. Kąpielisko miejskie należy do najczęściej odwiedzanych w rejonie.

Autor: IK LE

Źródło: Mesto Sabinov