Prešov (mestská pamiatková rezervácia)

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov, Prešov

GPS: N48°59'52'' E21°14'23''

Metropolou Šariša a tretím najväčším mestom na Slovensku je PREŠOV. Celé stáročia bol tradičným rivalom Košíc a Bardejova, s ktorými súperil o dominantnosť medzi mestami na východnom Slovensku.

Pamiatky mesta Prešov sa sústreďujú v historickom centre rozprestierajúcom sa okolo Hlavnej ulice. Ústrednou dominantou je monumentálny rímskokatolícky farský Kostol sv. Mikuláša z polovice 14. storočia s vysokou regotizovanou vežou.

Radovú zástavbu Hlavnej ulice poznamenal požiar, ktorý v roku 1887 zničil veľkú časť mesta. Pôvodne neskorogotické, renesančné a barokové meštianske domy dostali po obnove novoslohovú fasádu. Pekným príkladom je štvorkrídlový Klobušického palác v južnej časti východného radu.

Najcennejšou pamiatkou východného radu je Rákócziho palác, ktorý je v súčasnosti sídlom múzea. Oproti Neptúnovej fontáne v parku na námestí sa nachádza budova radnice -  dnes vinárske múzeum.

Najcennejším objektom južnej časti námestia je  gréckokatolícka Katedrála sv. Jána Krstiteľa z 18. storočia, ktorá tvorí jeden celok so sídelným biskupským palácom tejto cirkvi a gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA