Týždeň slovenských knižníc

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'55'' E17°6'28''

Miesto konania: celé Slovensko

Termín konania: 5.3.2018 - 11.3.2018

Typ podujatia: podujatie pre deti, prednáška, podujatie pre mladých, TIP

Marec je už tradične Mesiac knihy. Pri tejto príležitosti sa od 5. do 11. marca uskutoční 19. ročník Týždňa slovenských knižníc pod spoločným mottom „KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH“. Počas týchto dní môže verejnosť v uliciach stretnúť knižničné hliadky alebo si spríjemniť cestovanie vlakom dobrou knihou. Pestrý a pútavý program si pripravila aj Slovenská národná knižnica.

Cieľom aktivít Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podpora čítania u všetkých vekových kategórií. Jeho ústrednou celoslovenskou akciou budú knižničné hliadky, ktoré budú odmeňovať čítajúcich na verejných priestranstvách záložkami do kníh.

Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc je Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného divadla. Záštitu nad Týždňom slovenských knižníc prevzal minister kultúry. Týždeň slovenských knižníc bude na celom Slovensku prebiehať prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí za účelom pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti.

Knižnice na celom svete aj v 21. storočí nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré často, aj napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú pre svojich používateľov a návštevníkov veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného. Promptne reagujú na aktuálne potreby používateľov nielen vo fyzických priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj prostredníctvom virtuálneho prostredia internetu. Na Slovensku je takmer 4 000 registrovaných knižníc a v ich fondoch sa nachádza skoro 40 miliónov zväzkov kníh. Týždeň slovenských knižníc je zameraný na prezentáciu knižníc, knižnej kultúry, knihy a propagáciu významu čítania. Počas celého týždňa budú mať návštevníci knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska možnosť absolvovať množstvo zaujímavých činností.

Celoslovenskou akciou budú knižničné hliadky, ktoré odmenia čítajúcich na verejných priestranstvách záložkami do kníh, venované kníhkupectvom Martinus. Na knižničných hliadkach sa zúčastnia nielen knihovníci, ale ako dobrovoľníci z radov študentov. Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 5. marca o 13:00 v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Miesto konania tohtoročného slávnostného otvorenia TSK 2018 je spojené s pripomenutím 95. výročia založenia Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre a prehliadkou jej priestorov.

Otvoreniu bude predchádzať tlačová konferencia, ktorá sa bude konať 5. marca o 12:00 v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Otvorením Týždňa slovenských knižníc na začiatku marca si zároveň pripomenieme tradíciu Mesiaca knihy, kedy budú knižnice realizovať množstvo podujatí na podporu čítania pre všetky vekové kategórie. V závere mesiaca marec v piatok 23. marca sa vyše 240 verejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska už trinásty raz zapojí do medzinárodného podujatia na podporu čítania detí Noc s Andersenom 2018, ktorého koordinátorom na Slovensku je Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Veríme, že opäť prekonáme minuloročný rekord s aktívnou účasťou viac ako 10 000 slovenských detí.

Železničná spoločnosť Slovensko bude propagovať Týždeň v rýchlikových spojeniach na Slovensku, organizátori podujatia ponúknu cestujúcej verejnosti tiež knihy, ktoré si bude môcť počas jazdy vlakom bezplatne vypožičať. Rádio Regina, rodinné rádio verejnoprávnej inštitúcie RTVS, bude vo všetkých regiónoch Slovenska, počas celého Týždňa slovenských knižníc 2018, vysielať pestrú paletu aktualít, reportáží z najzaujímavejších podujatí v knižniciach a hodnotných informácií, ktoré podčiarknu dôležitosť a význam knižníc a ich ponuky služieb pre všetky vekové kategórie.

V rámci rôznych ankiet a súťaží pre verejnosť na všetkých regionálnych vysielaniach Rádia Regina budú môcť poslucháči vyhrať hodnotné knižné dary od vydavateľstva Slovart. Okrem každodenných aktualít, reportáží a ankiet, či súťaží Rádio Regina Západ venuje v utorok 6. marca 2018 hodinový priestor k téme Týždňa slovenských knižníc v relácii Hosť v štúdiu, Rádio Regina Stred bude v tento istý deň o 21.05 z Banskej Bystrice vysielať kontaktnú reláciu Večerné reflexie a Rádio Regina Východ bude okrem reportáži zo zaujímavých podujatí v Košiciach, Prešove a iných mestách (napr. vyhodnotenie ankety Kniha roka Prešovského kraja 2017) v sobotu 10. marca 2018 vysielať reláciu Našli sme v regióne, ktorá bude zameraná na predstavenie vzácnych kníh z knižničných fondov viacerých východoslovenských knižníc.

Web: Slovenská asociácia knižníc

Videogaléria