Múzeum Martina Benku SNM Martin

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°4'7'' E18°55'7''

Expozícia predstavuje autentické prostredie a výtvarné dielo významného, všestranne orientovaného umelca, hlavne maliara a ilustrátora - národného umelca Martina Benku. Interiéry múzea (pracovňa, ateliér a spálňa) sú v zmysle poslednej vôle majstra Benku zachované v autentickej podobe.

Ateliér nesie najvýraznejšie pečať Benkovej osobnosti. Okrem umelcových obľúbených výtvarných diel tu zaujmú predmety súvisiace s jeho osobnými záujmami. Tradičné ľudové umenie (keramiku, maľby pod sklom, pastiersky riad, hudobné nástroje a tradičný ľudový odev) úprimne obdivoval, po dlhé roky zhromažďoval a výrazne sa ním inšpiroval aj v maliarskej tvorbe. Popri všeobecne známych výtvarných dielach (Jar v Sliačoch, 1936; Oráčiny pod snehom, 1937; Jesenné dni, 1937; Drevári pod Ďumbierom, 1949; Prosté melódie, 1948; Pod hradovou – Boca, 1962) má tu svoje trvalé miesto 24-dielny cyklus Strážcovia a ochrankyne Slovenska (1939 – 1942). Skromné zariadenie spálne, väčšinou pochádzajúce z rodičovského domu, svedčí o jednoduchosti a skromnosti Martina Benku. Zo zbierky hudobných nástrojov mimoriadnu hodnotu a výnimočnú tvarovú originalitu majú predovšetkým husle navrhnuté a vyrobené v priebehu rokov 1942 – 1963 samotným majstrom Benkom. 
Malá galéria, plniaca funkciu obrazárne už za umelcovho života od roku 1960, je ukážkou len nepatrnej časti z Benkovej voľnej maliarskej tvorby. Olejomaľby na plátne sú prierezom umelcovou tvorbou a vytvárajú obraz o jeho maliarskom zameraní. Je to reprezentatívny výber diel spolu so štúdiami slovenskej krajiny (1926 – 1968) vytvorenými v plenéri, prezentujúci vývojové etapy jeho maliarskeho rukopisu ako i zastúpenie tém a lokalít Slovenska, objavujúcich sa v umelcovej tvorbe.

Zdroj: SNM v Martine