Malacky

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Malacky, Malacky

GPS: N48°26'11'' E17°1'6''

Mesto MALACKY leží v centre južnej časti Záhorskej nížiny a je jej významným hospodárskym, administratívnym a kultúrnym strediskom. Západne od mesta tečie rieka Morava, východne sa tiahnu Malé Karpaty.

Súčasné MALACKY (18 439 obyvateľov) sú strediskom naftárensko-plynárenského komplexu, strojárskeho, nábytkárskeho a potravinárskeho priemyslu i mestom športu.

Malacky sú významným kultúrnym centrom Záhoria. V priebehu roka mesto usporadúva rôzne výstavy, koncerty, folklórne a športové podujatia, ktoré si už našli svojich pravidelných návštevníkov. Medzi najvýznamnejšie patria Malacká hudobná jar v marci, Prvomájové Malacky, Kultúrne leto, Adventné Malacky (november/december) a iné.

HISTÓRIA

Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v darovacej listine uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1206.  Názov mesta pochádza zo zdrobneného názvu potoka Malica – Malicka.

Malacky postupne patrili Szerédyovcom, Salmovcom, Fuggerovcom a Ballasovcom.  Po vymretí rodu Ballasovcov sa v roku 1622 stali majiteľmi mesta na 300 rokov Pálfiovci. V 19. storočí sa začali Malacky prudko vyvíjať, bolo rozšírené trhové a jarmočné právo, vznikla továreň na výrobu súkna, píla, tehelňa, liehovar a továreň na mydlo.

PAMIATKY

Zo stavebných pamiatok je hodnotný pôvodne renesančný kaštieľ. Vystavali ho v roku 1624, v roku 1808 ho klasicisticky prestavali. Obklopuje ho rozsiahly anglický park so vzácnymi drevinami. Ďalšou zo zaujímavostí je františkánsky kostol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie z roku 1653. Má štyri veže a hodnotný interiér. Hlavný oltár kostola z roku 1720 je rezbárskym skvostom talianskeho majstra Sagéna. K ďalším zaujímavostiam patrí barokový organ z roku 1729, epitaf palatína Mikuláša Pálfiho z roku 1741. Milovníci histórie určite nevynechajú návštevu Múzea Michala Tillnera. Je samostatným odborným pracoviskom Záhorského centra kultúry v Malackách. Bolo založené v roku 1975 v rekonštruovanom objekte vodného mlyna z konca 18. storočia.

Autor: Grellnethová

Zdroj: Mesto Malacky