Vrbové

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Piešťany, Vrbové

GPS: N48°37'18'' E17°43'23''

Nielen v talianskom meste Pisa môžete obdivovať šikmú vežu. Takúto atrakciu ponúka aj mestečko VRBOVÉ.

VRBOVÉ (6300 obyvateľov) leží severozápadne od kúpeľného mesta Piešťany, situované na rozhraní Trnavskej roviny a Malých Karpát. Mesto je známe ako rodisko grófa Mórica Beňovského, spisovateľa, cestovateľa, dobrodruha, ktorý sa stal kráľom na Madagaskare.

HISTÓRIA

Územie Vrbového bolo obývané od nepamäti. Prítomnosť našich slovenských predkov je zdokumentovaná od 9. storočia. Prvá písomná zmienka vzťahujúca sa na Vrbové je z roku 1113. Na sklonku 14. storočia sa v písomných prameňoch prvýkrát uvádza už ako mestečko. Oslobodenie od mýta a tridsiatku cisárom Žigmundom v roku 1437 podporilo jeho ďalší hospodársky rozvoj – Vrbové sa postupne vyvinulo na remeselnícko-obchodné centrum širšieho okolia. V roku 1696 cisár Leopold I. rozšíril Vrbovému jarmočné privilégium. Odvtedy sa konávalo šesť výročných jarmokov a od roku 1829 dokonca osem. Vrbovské jarmoky sa stali povestnými. Prichádzali na ne kupujúci a predávajúci zo širokého okolia, dokonca aj z Moravy. 

PAMIATKY

Vrbové ponúka viacero zaujímavých pamiatok - Kostol sv. Martina, Evanjelický kostol, Kláštor Pia XI., Synagóga, Kúria Mórica Beňovského, medzi nimi však vyniká Zvonica. Základný kameň veže - zvonice postavili 7. mája 1832. Projektu sa ujal murársky majster Jozef Verner z Čachtíc a dielo dokončil v roku 1835. 28. októbra 1930 sa veža po dlhotrvajúcich dažďoch náhle naklonila. Príčina bola v podmoknutí pôdy a v pomerne úzkych základoch stavby. Neskôr sa uvádzalo, že odklon činil 70-75 cm. V roku 1997 odborné zameranie zistilo, že veža je odklonená od zvislej osi o 98 cm smerom na juhozápad. Hendikep veže sa premenil na istú prednosť – stala sa z nej turistická atrakcia, pre ktorú býva Vrbové nazývané i slovenská Pisa.

Zdroj: Mesto Vrbové

Web: Viac info