Vrbové

Lokalizacja: Trnavský kraj, okres Piešťany, Vrbové

GPS: N48°37'18'' E17°43'23''

Nie tylko we włoskim mieście Piza można podziwiać krzywą wieżę. Taką atrakcję oferuje również miasteczko VRBOVÉ.

VRBOVÉ (6300 mieszkańców) znajduje się w kierunku północno-zachodnim od uzdrowiskowego miasta Pieszczany, usytuowane jest na pograniczu Równiny Trnavskiej i  Małych Karpat. Miasto jest znane jako miejsce urodzenia księcia Mórica Beňovskiego, pisarza, podróżnika, awanturnika, który stał się królem Madagaskaru.

HISTORIA

Obszar miasta Vrbové był zamieszkały od dawien dawna. Pobyt słowackich przodków jest udokumentowany od IX wieku. Pierwsza pisemna wzmianka, dotycząca osady Vrbové pochodzi z 1113 roku. Pod koniec XIV wieku źródła piśmiennicze po raz pierwszy mówią już jako o miasteczku.  Zwolnienie od podatków, myto i trzydziesta część, za władzy cesarza Zygmunta w 1437 roku wsparło jego dalszy rozwój – Vrbové rozwinęło się kolejno w centrum rzemieślniczo-handlowe dla szerokiej okolicy. W 1696 roku cesarz Leopold I rozszerzył przywileje miasta Vrbové o przywilej organizowania jarmarków. Od tego czasu odbyło się sześć dorocznych jarmarków, a od 1829 roku nawet osiem. Jarmarki Vrbovskie stały się przysłowiowymi. Przybywali na nie kupcy i sprzedawcy z szerokiej okolicy,  nawet z Moraw. 

ZABYTKI

Vrbové oferuje wiele interesujących zabytków - Kościół św. Marcina, Kościół Ewangelicki, Klasztor Piusa XI, Synagoga, Kuria Mórica Beňovskiego, pomiędzy nimi wyróżnia się jednak Dzwonnica. Kamień węgielny wieży - dzwonnicy był położony 7 maja 1832 roku. Projekt sporządził mistrz murarstwa Jozef Verner z Čachtic, a dzieło dokończył w 1835 roku. 28 października 1930 roku wieża po długo trwających deszczach nagle pochyliła się. Przyczyną był rozmoczony grunt i stosunkowo wąskie fundamenty budowy. W czasach późniejszych mówiło się o pochyłości w granicach 70-75 cm. W 1997 roku fachowe mierzenia stwierdziły, że wieża jest odchylona od osi pionowej o 98 cm w kierunku południowo-zachodnim. Handicap wieży zmienił się w swojego rodzaju pierwszeństwo – stała się atrakcją turystyczną, dzięki której Vrbové jest nazywane Pizą Słowacką.

Źródło: Mesto Vrbové