Stropkov

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stropkov, Stropkov

GPS: N49°12'1'' E21°39'10''

Mesto STROPKOV sa nachádza v severnej časti Prešovského kraja v Ondavskej vrchovine, pod Nízkymi Beskydami. Toto okresné mesto leží na križovatke ciest do Medzilaboriec a k hraničnému prechodu Vyšný Komárnik.

STROPKOV (10 874 obyvateľov) a jeho okolie sa v listinách po prvýkrát spomína v roku 1404, kedy je už označovaný ako oppidum – mestečko. Archeológovia však datujú najstaršie stopy po osídlení dávno pred tým.

V povojnových rokoch sa tu vybudoval závod na výrobu telekomunikačnej techniky, ktorý reprezentuje priemysel mesta aj v súčasnosti. Prioritou je rozvoj cestovného ruchu vzhľadom na atraktívne prírodné prostredie s minerálnymi prameňmi, bohatú flóru a faunu, množstvo zaujímavých historických a kultúrnych pamiatok a športovo rekreačných služieb v Stropkove a okolí. Tento kraj poskytuje viaceré možnosti pre rybolov a je aj známou hubárskou lokalitou. V meste sa nachádza letné kúpalisko, krytá plaváreň, jazdecký areál, športová hala, tenisové dvorce a ZOO Park. Bohatú ponuku kultúrnych podujatí zastupuje Stropkovský jarmok a zo športových akcií sú to jazdecké preteky Stropkovská zlatá podkova. Tieto podujatia sa konajú každoročne, v rámci letnej sezóny.

HISTÓRIA A PAMIATKY

Najvýznamnejšou kultúrnohistorickou pamiatkou Stropkova je gotický trojloďový Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej z prelomu 13. – 14. storočia. Jeho ranobarokový oltár s bohatou figurálnou a ornamentálnou výzdobou patrí vo svojej kategórii medzi najvýznamnejšie na Slovensku. Spolu s goticko-renesančným objektom kaštieľa bol súčasťou stropkovského hradu. Zaujímavý je aj kláštor rádu svätého Františka zo 17. storočia s rajskou záhradou a krížovou chodbou, či barokový objekt Slúžnovský dom a secesná kúria, v južnej časti mesta. Významnou stavbou je aj novopostavený gréckokatolícky Chrám svätého Cyrila a Metoda postavený v roku 1947 v byzantskom štýle.

TIP NA VÝLET

Dobrým tipom na turistiku je Národný park Poloniny s najrozsiahlejším jedľovo-bukovým pralesom a druhmi východokarpatskej flóry. Výborné podmienky pre rekreáciu a vodné športy ponúkajú rekreačné strediská neďalekej vodnej nádrže Domaša. V okrese Stropkov sa nachádza obec Tokajík, pamätné miesto vojnovej tragédie z roku 1944, kde je postavený cintorín a pamätník obetiam II. svetovej vojny a obec Miková, odkiaľ pochádzajú rodičia významného zakladateľa POP ARTU Andyho Warhola. V dedinke Tisinec sa nachádza židovský cintorín so zaujímavými náhrobnými kameňmi.

Autor: IK LE

Zdroj: Mesto Stropkov