Tisícročia za palisádou

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

GPS: N49°1'34'' E21°29'56''

Miesto konania: Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou

Termín konania: 30.4.2016

Pozývame vás na otvorenie letnej sezóny do Vlastivedného múzea a Archeoparku do Hanušoviec nad Topľou. 

V rámci programu budete mať možnosť vidieť, zažiť a vyskúšať si:
- pletenie prútených košov
- kopanie políčka drevenou motykou
- lukostreľbu
- výrobua „šperkov“ z medeného drôtu
- tkanie tkaníc na náramky priateľstva
- odlievanie kovov
- vytáčanie hlinených nádob na kruhu
- maľovanie nádob farebnou hlinkou
- výrobu nádobiek v ruke
- ochutnávku slovanskej kuchyne
- tkanie na zvislých keltských krosnách
- jazdu na koni pre deti
- mletie múky na kamennom žarnove
- výrobu nádoby na vodu z tekvice

Zdroj: Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou