Nová hradná cesta mapuje 6 hradov v okolí Prešova

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov, Prešov

GPS: N49°0'6'' E21°14'21''

Hoci metropola Šariša – Prešov nemá vlastný hrad, spomedzi krajských miest má najvyšší počet hradných zrúcanín vo svojom blízkom okolí.

Myšlienka spojiť tieto zrúcaniny - šesť hradov, vytvorilo základ pre vznik projektu Prešovskej hradnej cesty.

Občianske združenie Rákociho cesta síce nespojila hrady Šarišský, Kapušiansky, Obišovský, Zbojnícky, Lipovský a Šebeš reálnou cestou, no otvorením Prešovskej hradnej cesty pomáha zvýšiť povedomie Prešovčanov a návštevníkov mesta na okolité hrady.

Cieľom projektu je aj podpora a rozvoj turistického ruchu v regióne a zveľaďovanie historických a kultúrnych pamiatok.

Všetky tieto pamiatky by mali prirodzene zatraktívniť aj samotnú metropolu Šariša. Preto v rámci projektu na Hlavnej ulici v Prešove pribudla železná Hradná brána – pútač na informovanie o aktivitách na blízkych hradoch Šariš, Kapušany, Šebeš, Soľnohrad, Obišovský a Lipovský hrad. V priečelí hradnej brány sú osadené hradné kamene – každý za jednu z týchto monumentálnych stavieb.

Pri slávnosti otvorení hradnej cesty bola odštartovaná súťaž v zbieraní odtlačkov hradných pečiatok.

Propagačný materiál má pomôcť zvýšiť návštevnosť hradov. Má informovať prvonávštevníkov o tom, že v okolí Prešova je veľa hradných zrúcanín, ktoré sú blízko a dobre dostupné. A tých, ktorí už na hradoch boli, má presvedčiť, že sa ich oplatí navštíviť opäť.

Web: www.presov.sk