Rezbárstvo

Rezbárske remeslo, ktoré sa zaoberá zdobením drevených predmetov rezbou, rytím, pílením, brúsením, vybíjaním, vypaľovaním a inými technikami, a tiež zhotovovaním rôznych plastík z dreva, sa stalo jedným z najvýstavnejších remesiel na Slovensku.

V minulosti bolo rezbárstvo v mnohých prípadoch doplnkovou činnosťou iných remesiel (výroby poľnohospodárskeho náradia, tokárstva, varechárstva, stolárstva, kolárstva) a tiež doplnkom práce pastierov, mlynárov, baníkov, včelárov, pernikárov, roľníkov a drevorubačov, ktorí stvárňovali odpozorované témy zo svojho prostredia, alebo tematicky čerpali z náboženských tradícií.

Rezbárska výzdoba sa uplatňovala aj pri skrášľovaní obydlí, predovšetkým brán bohatších gazdovstiev (okolie Zvolena a Levíc), štítov domov a stĺpikov na prístenkoch. Rezbársky sa zdobil aj nábytok, náhrobné kríže (Detva, Gemer a Novohrad) a niekedy poľnohospodárske náradie.

Osobité črty rezbárskej tradície malo pastierstvo so zdobením palíc alebo náradia a s vyrezávaním črpákov, baníctvo so zhotovovaním rôznych figúrok, mlynárstvo s výzdobou mlynských zariadení a včelárstvo s výrobou drevených figurálnych úľov. Osobitým remeslom bolo vareškárstvo rozšírené po celom Slovensku s najväčšou koncentráciou v oblasti Starej Turej na západnom Slovensku. Výrobky vareškárov sa predávali na trhoch a jarmokoch, z ktorých najvýznamnejší bol Radvanský jarmok v Banskej Bystrici.

Slovenské ľudové rezbárstvo prešlo v období socializmu celkom špecifickým vývojom. Paralizácia sakrálnej tvorby a požiadavka „tradičnej výroby“ pozastavili prirodzený vývoj remesla. To znamená, že rezbári vyrastajúci v nových kultúrno-spoločenských podmienkach sa tematicky vracali k tvorbe svojich otcov a dedov, bez vlastného výtvarného vkladu.

Po roku 1989 však nastáva aj technologický posun výroby (vybavenie strojmi), ktorému napomáha i dostupnosť literatúry a v čoraz väčšej miere i využívanie internetu. V praxi to znamená vývoj v niekoľkých smeroch a obraz rezbára „stružlikajúceho“ nožíkom kúsok dreva pri peci je už minulosťou.

Na Slovensku sa výrazne etablovalo nové remeselné odvetvie – betlehemárstvo, ktoré už nie je lokálne viazané ako napríklad výroba bačovského riadu a pastierskych palíc. Vznikajú tiež malé domáce galérie rezbárov, ktoré sa podieľajú na tvorbe programovej ponuky jednotlivých regiónov, remeselníci vytvárajú združenia s bohatou prezentačnou činnosťou.

Krásne a rozmanité rezbárske výrobky je aj dnes možné vidieť na ľudových alebo historických trhoch a sú tiež obľúbeným slovenským suvenírom.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama; Andrej Irša

Web: www.rezbarstvo.sk