Detva

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Detva, Detva

GPS: N48°33'37'' E19°25'9''

DETVA je okresným mestom a centrom jedného z najsvojráznejších národopisných regiónov Slovenska. Leží na južných svahoch Poľany, v srdci Slovenska. Pre návštevníkov Detvy je príťažlivá najmä podhorská krajina a bohatstvo tradícií ľudovej kultúry.

Členitá krajina v okolí DETVY je pozostatkom sopečnej činnosti Poľany (1458 m n.m.). Pre Podpoľanie je charakteristický rozptýlený spôsob osídlenia. Detvianske lazy majú svoje neopakovateľné čaro. Návštevníkom ponúkajú kontakt s prírodou a stretnutia s tradíciami.

Atraktívny folklór preslávil Detvu doma aj vo svete. Už viac ako štyri desaťročia je miestom organizovania vyhľadávaného medzinárodného festivalu Folklórne slávnosti pod Poľanou. Konajú sa každoročne v druhý júlový víkend v prírodnom amfiteátri, ktorý patrí k najväčším a najkrajším prírodným scénam na Slovensku.

HISTÓRIA A PAMIATKY

Predmetom záujmu a obdivu je dodnes najmä ľudové umenie a tradície. O originalite a tvorivosti detvianskych ľudových výrobcov svedčia črpáky, fujary, valašky a výrobky z kože. K najpozoruhodnejším výtvarným prejavom tohto kraja patria drevené vyrezávané prícestné kríže a náhrobné kríže na cintoríne. Takéto kríže boli základom aj pre vytvorenie symbolického cintorína vo Vysokých Tatrách. Pozornosť si zasluhuje aj detvianska výšivka.

Pohľady do histórie a života kraja ponúkajú expozície Podpolianskeho múzea v historickom centre. Dominantou historického centra Detvy je klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi z r. 1803 – 1804 s bohato zdobeným interiérom. Na stene kostola je umiestnená pamätná tabuľa Karolovi Antonovi Medveckému, národnému dejateľovi, historikovi, etnografovi, ktorý v Detve pôsobil ako katolícky kňaz. V roku 1905 publikoval prvú monografiu Detvy v slovenskom jazyku.

Ukážkou ľudovej architektúry Detvy je Ľudový detviansky dom na Nám. SNP č. 6.

TIP NA VÝLET

Z početných skalných útvarov na území Poľany (zaradená do siete svetových biosférických rezervácií UNESCO) zaujme výrazne vyčnievajúca Melichova skala. Pohľady na okolitú krajinu a panorámu Detvy poskytuje archeologická lokalita Kaľamárka – andezitová skalná plošina obkolesená skalnými stenami, komínmi a vežami s výškou presahujúcou 10 m.

Zdroj: Mestský úrad Detva