Poľana

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Detva, Hriňová

GPS: N48°39'21'' E19°30'9''

Chránená krajinná oblasť Poľana ležiaca v samom srdci Slovenska je typická hustými lesmi a nádhernými horskými lúkami. Pre cennosť a jedinečnosť tohto horského masívu ju zaradili medzi svetové biosférické rezervácie.

Najzachovalejšia treťohorná sopka Poľana na Slovensku je chránená od roku 1981 ako CHKO Poľana. Chránené územie s rozlohou 20 360 ha bolo v roku 1990 pre svoju mimoriadne cennú prírodnú a krajinársku hodnotu zaradené do celosvetovej siete biosférických rezervácií UNESCO, na ktorých sa realizuje environmentálny program MaB (Človek a biosféra). Správa CHKO sídli vo Zvolene.

CHKO Poľana nie je rozlohou veľké územie v strede Slovenska. Na severnom okraji stojí vrch Hrb, ktorý je geografickým stredom Slovenska.

Geologická stavba predurčuje toto pohorie, aby sa v ňom vytvorili početné skalné útvary ako sú napríklad Veporské skalky, Melichova skala, Kalamárka alebo Jánošíkova skala. V doline Bystré sa na skalnom stupni vytvoril 15 m vysoký vodopád.

Na území CHKO výrazne prevažujú lesy. Na mnohých miestach sa však krajina otvára do krásnych horských lúk nazývaných poľany, ktoré dali pohoriu meno. Poľany poskytujú turistom nádherné výhľady.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

Web: Poľana