Podpolianske múzeum Detva

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Detva, Detva

GPS: N48°33'34'' E19°25'8''

Podpolianske múzeum v Detve vzniklo vo februári 1994. Zriaďovateľom múzea je Mesto Detva.

Hlavným poslaním múzea je zhromažďovanie, dokumentácia, odborné spracovanie, ochrana a sprístupňovanie hmotných a duchovných artefaktov Podpoľania.

Základy jeho zbierkového fondu vytvorila etnografická zbierka viacerých zamestnancov, ktorí z poverenia mesta zbierali a vykupovali predmety ľudovej kultúry z celej oblasti Podpoľania. I dnes prevažnú časť zbierok múzea tvorí etnografický materiál tohto regiónu.

Návštevníkom sú prístupné dve stále výstavy:
1. Detva v prameňoch  
2. Fotoaparátom Jána Lassovszkého (obrázky z Detvy v prvej polovici 20. storočia). 

Dňa 9.7.2009 bola v múzeu sprístupnená trvalá expozícia pod názvom Ovce moje,ovce... (Valaská kultúra na Podpoľaní), ktorá uzatvorila cyklus výstav o ovčiarstve, bryndziarstve a pastierskej ľudovej kultúre na Podpoľaní (2006-2009). Expozícia je zrealizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a dofinancovaná Mestom Detva.

Mimo budovy múzea je na Partizánskej ulici č. 75 zriadená malá vysunutá trvalá expozícia s propagačným charakterom - Z klenotnice Veroniky Golianovej.

Zdroj: Podpolianske múzeum Detva, MsÚ Detva