Lučenec

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Lučenec

GPS: N48°19'44'' E19°39'55''

Centrom východnej časti Poiplia a historického regiónu Novohrad je okresné mesto LUČENEC, ktoré vzniklo na križovatke obchodných ciest a dodnes vyniká čulým obchodným životom.

Symbolom dnešného LUČENCA ako obchodného a podnikateľského centra Novohradu je tzv. Zlatá ulička - exkluzívne miesto s atraktívnymi obchodmi s rozmanitým tovarom.

HISTÓRIA

Najstaršou písomnou zmienkou o meste je listina kráľa Bela IV. z roku 1247, kde sa Lučenec uvádza ako Luchunch. Do histórie mesta sa zapísala najmä pamätná bitka pri Lučenci v roku 1451, v ktorej husitské vojsko Jana Jiskru zvíťazilo nad početnejšími uhorskými jednotkami Jána Hunyadyho. Počas bojov Jiskrovi vojaci Lučenec vypálili, aby neposkytoval útočisko uhorským jednotkám.

V druhej polovici 19. storočia v Lučenci vznikli menšie priemyselné podniky, ku ktorým začiatkom 20. storočia pribudla továreň na výrobu poľnohospodárskych strojov. Hoci v medzivojnovom období nastal hospodársky útlm, súčasný Lučenec môže byť v podnikateľských aktivitách vzorom pre viaceré slovenské mestá.  

PAMIATKY

Dominantou mesta, ktorá je návštevníkmi najviac vyhľadávaná a obdivovaná tvorí historické jadro Kubínyiho námestia - v súčasnosti pamiatková zóna. Patria sem rímskokatolícky kostol, evanjelický a kalvínsky kostol, stará radnica a Reduta. Kto sa zaujíma o históriu Novohradu, mal by navštíviť Novohradské múzeum s osobitým dôrazom na ľudovú keramiku a sklárstvo. Milovníci výtvarného umenia môžu zavítať do Novohradskej galérie, ktorá sídli v jednej z najstarších budov mesta.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama