Považská galéria umenia

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Žilina

GPS: N49°13'29'' E18°44'34''

Považská galéria umenia vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Koncom 70. rokov a v 80. rokoch sa jej výstavná činnosť zameriavala najmä na súčasnú slovenskú kresbu, v galérii sa pravidelne uskutočňovali jej prehliadky. Zriaďovateľom galérie je Žilinský samosprávny kraj.

Výstavný program galérie je zameraný predovšetkým na prezentáciu aktuálneho výtvarného umenia s presahmi do umenia posledných dekád 20. storočia. Dramaturgia programu v prvom rade ponúka výstavy nových médií, napríklad: inštalácia, videoumenie, digitálne umenie a zároveň aj klasické médiá: maľbu, sochu, grafiku, prípadne plagát, či fotografiu.

Vo výstavných priestoroch sa realizujú výstavy tvorby etablovaných slovenských výtvarníkov a súčasne aj výtvarníkov mladšej a najmladšej generácie. Dôležitou súčasťou sú aj každoročné kurátorské projekty, na ktorých participuje viacero umelcov. V novo zrekonštruovaných podkrovných priestoroch galérie je otvorená stála expozícia diel Vincenta Hložníka.

Zdroj: Považská galéria umenia