Kysuce

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Čadca, Vysoká nad Kysucou

GPS: N49°22'5'' E18°30'58''

Chránená krajinná oblasť Kysuce ležiaca  na krajnom severozápade Slovenska je svetom kopaníc, unikátnej úvraťovej železničky i záhadných kamenných gulí.

Tým, že CHKO susedí s tromi ďalšími veľkoplošnými územiami (CHKO Beskydy v Českej republike, Zywiecki park Krajobrazowy v Poľsku a CHKO Horná Orava na Slovensku), je súčasťou jedného z najrozsiahlejších chránených území v strednej Európe.

CHKO Kysuce bola vyhlásená v roku 1984 na rozlohe 65 462 ha. Správa CHKO sídli v Čadci. Územie CHKO pochádza z dvoch od seba oddelených častí: západnej javorníckej a východnej beskydskej.

Osobitnými prírodnými fenoménmi javorníckej časti územia sú kamenné gule - záhadné prírodné výtvory z pieskovca a zlepenca, ich vznik nie je dodnes objasnený. Najväčšia z nich (na obrázku) má priemer asi 260 cm. Dve lokality s výskytom kamenných gúľ boli vyhlásené za chránené v kategórii prírodná rezervácia (PR Klokočovské skálie) a prírodná pamiatka (PP Megonky).
Ďalším prírodným fenoménom je prírodná pamiatka Korňanský ropný prameň. Ide o ojedinelý prirodzený výver ropy na Slovensku, doprevádzaný nepravidelným výronom zemného plynu - metánu.

Vo východnej beskydskej časti sa nachádza turisticky atraktívna osada Vychylovka so skanzenom a unikátnou lesnou úvraťovou železničkou.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, CHKO Kysuce

Web: www.regionkysuce.sk

Videogaléria