Kostol Najsvätejšej Trojice (Katedrálny chrám)

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Žilina

GPS: N49°13'27'' E18°44'27''

Je najvýznamnejším a najstarším objektom v meste. S veľkou pravdepodobnosťou v blízkosti a na mieste dnešného kostola stál od 13. storočia hrad, o čom máme písomné správy od roku 1318 do roku 1454.

Kostol bol pôvodne zasvätený Panne Márii. V 16. storočí mesto obsadil Rafael Podmanický, ktorý  kostol prestaval na pevnosť. V roku 1610 sa v kostole pod patronátom palatína Juraja Thurzu konala tzv. Žilinská synoda, najvýznamnejšia udalosť reformácie na Slovensku.
Kostol, pôvodne gotický, má po prestavbe renesančný charakter. Je trojloďový. Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice je z roku 1697. Obraz namaľoval Jozef Božetech Klemens v roku 1870. Pod kostolom sa nachádza šesť krýpt a dve zamurované studne. Siedma krypta je pod pristavenou Kalváriou na východnej strane kostola, ktorú postavili v roku 1699.
Samotne stojacou zvonicou tohto kostola, ktorá pripomína známe talianske mestské zvonice - kampanily - je tzv. Burianova veža (výška 46 m).

Autor: TIK Žilina

Zdroj: TIK mesta Žilina