Kysucké múzeum Čadca

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Čadca, Čadca

GPS: N49°26'23'' E18°47'22''

Kysucké múzeum v Čadci je regionálne vlastivedné múzeum a zároveň je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť múzejnej dokumentácie vývoja lesných železníc na Slovensku.

Je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť. 
Múzeum bolo založené 1. októbra 1971 ako Okresné vlastivedné múzeum v Čadci, s účinnosťou od 1. januára 1972. V roku 1974 došlo k zmene názvu na Kysucké múzeum. Okrem stálej expozície Kysuce je v budove výstavný priestor pre uskutočňovanie krátkodobých výstav, ktoré sa múzeum snaží obohatiť ponukou prednášok, videoprojekcií a prezentačných podujatí. Kysucké múzeum je jedným z hlavných organizátorov medzinárodného filmového festivalu o ľudovej kultúre – Etnofilm Čadca. Zriaďovateľom Kysuckého múzea je Žilinský samosprávny kraj.

Pod Kysucké múzeum v Čadci patria expozície: Kaštieľ v Radoli, Múzeum kysuckej dediny, Historická lesná úvraťová železnica vo Vychylovke a Spoločná prírodovedná expozícia v Krásne nad Kysucou.

Expozícia - Spoločná prírodovedná expozícia je spoločným projektom štyroch múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Prírodovedná expozícia bola vytvorená v nových priestoroch Kysuckého múzea, ktoré vznikli adaptáciou časti depozitára zbierkových predmetov v Krásne nad Kysucou. Expozícia prezentuje faunu a flóru severozápadného Slovenska. Hlavnou atrakciou je replika mamutej samice v životnej veľkosti, vzhľadom k nájdeným fosílnym pozostatkom v blízkom okolí. Súčasťou expozície bude aj vytvorenie špecializovanej prírodovednej učebne slúžiacej na výučbu prírodných a environmentálnych predmetov. Spoločná prírodovedná expozícia je pre návštevníkov prístupná od 1. októbra 2009.

Zdroj: Kysucké múzeum Čadca