Muzeum Kisuckie Czadca

Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Čadca, Čadca

GPS: N49°26'23'' E18°47'22''

Muzeum Kisuckie w Czadcy jest regionalnym muzeum krajoznawczym a równocześnie wyspecjalizowaną placówką dokumentującą w skali ogólnosłowackiej dzieje kolei leśnych na Słowacji.

Muzeum stanowi wyspecjalizowaną regionalną, kulturalną placówkę mającą za zadanie  systematyczne gromadzenie, ochronę, jak również naukowe i fachowe przetwarzanie oraz udostępnianie zabytków kultury materialnej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji muzealnej dotyczącej rozwoju przyrody i społeczeństwa, nauki, techniki, kultury i sztuki na terenie regionu Kisuce od pierwszych śladów historycznego osadnictwa w tym regionie aż po dzień dzisiejszy.

Muzeum zostało założone 1 października 1971roku jako Powiatowe Muzeum Krajoznawcze w Czadcy, które rozpoczęło działalność 1 stycznia 1972 roku. W 1974 roku zmieniono nazwę placówki na Muzeum Kisuckie (Kysucké múzeum). Poza ekspozycją stałą o nazwie "Kisuce", w gmachu muzeum znajdują się pomieszczenia służące do organizowania wystaw okolicznościowych, które są wzbogacane różnorodną ofertą wykładów, projekcji wideo oraz prezentacji. Muzeum Kisuckie jest jednym z głównych organizatorów międzynarodowego festiwalu filmowego poświęconemu kulturze ludowej - Etnofilm Čadca. Fundatorem Muzeum Kisuckiego jest Województwo Żylińskie.

Muzeum Kysuckie w Czadcy ma pod swoim zarządem następujące ekspozycje: Pałac - kasztel w Radoli (Kaštieľ v Radoli), Muzeum - Skansen Wsi Kysuckiej (Múzeum kysuckej dediny), Historyczna leśna kolejka wąskotorowa w Vychylovce oraz Wspólną ekspozycję przyrodoznawczą w miejscowości Krásno nad Kysucou.

Ekspozycja - Wspólna wystawa przyrodnicza powstała jako wspólny projekt czterech muzeów pod auspicjami Województwa Żylińskiego. Ekspozycja przyrodnicza została otwarta w nowych pomieszczeniach wystawienniczych  Muzeum Kisuckiego, które powstały po odpowiedniej adaptacji na cele wystawowe części magazynu zbiorów z kolekcji przechowywanej w Krásno nad Kysucou. Ekspozycja prezentuje faunę i florę północno-zachodniej Słowacji. Główną atrakcją ekspozycji jest replika samicy mamuta w rzeczywistych rozmiarach, z uwagi na odnalezione szczątki skamielin w pobliskiej okolicy. W przyszłości, częścią składową ekspozycji będzie również wyspecjalizowana uczelnia przyrodoznawcza służąca potrzebom nauczania przedmiotów związanych z przyrodoznawstwem i naukami związanymi z ochroną środowiska. Wspólną ekspozycję przyrodniczą otwarto dla zwiedzających w dniu 1 października 2009 roku.

Źródło: Kysucké múzeum Čadca