Kysucká galéria

Lokalizácia: Žilinský kraj

GPS: N49°26'15'' E18°53'9''

Kysucká galéria v Oščadnici je regionálna galéria s programovým zameraním na prezentáciu, výskum a tvorbu zbierky moderného umenia. Galéria zameriava svoju akvizičnú činnosť na súčasné umenie s dôrazom na tvorbu predstaviteľov regiónu Kysuce a tvorbu významných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. V minulosti organizovala medzinárodné sochárske sympóziá, na ktoré prizývala umelcov aj zo zahraničia a vzniknuté diela sa stali súčasťou lesoparku pri kaštieli.. Kysucká galéria bola založená v roku 1981 a svoju výstavnú činnosť realizuje v historickej budove Kaštieľa v Oščadnici. Tá v rokoch 2020 – 2022 prešla kompletnou modernizáciou.

Krátko z histórie

Pruský gróf Franz Ballestrem (1834 – 1910) kúpil pozemky na území obce Oščadnica, na ktorých zriadil lesopark s rozlohou približne troch hektárov a plánoval postaviť kaštieľ ako poľovnícke sídlo. Jeho plány realizoval syn Valentín. Gróf Valentín von Ballestrem (1860 – 1920) dal v rokoch 1910 – 1913 postaviť kaštieľ. Rodina Ballestremovcov patrila medzi najbohatších priemyselníkov v Európe. Podnikali hlavne v Sliezsku, kde mali valcovne a hute. Okrem kaštieľa v Oščadnici postavili na Slovensku aj zámok v Kunerade. Kaštieľ v Oščadnici aj s priľahlým lesoparkom bol v roku 1973 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky v rámci Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

V roku 1976 získala kaštieľ do svojej správy Kysucká galéria v Čadci. Po následnej rekonštrukcii budovy boli prvé expozície sprístupnené prvé expozície 27. novembra 1981. Kysucká galéria v Oščadnici vznikla z iniciatívy rodákov a priateľov Kysúc – JUDr. Antona Blahu a dvanástich umelcov (Stanislav Biroš, Miroslav Cipár, Anton Čutek, Milan Greguš, František Hübel, Vojtech Ihriský, Milan Mravec, Pavol Muška, František Ondro, Milan Paštéka, Jozef Sušienka, Ondrej Zimka). Základom bola ich spoločná výstava „Pozdrav umelcov rodnému kraju“ z roku 1975. Šesťdesiat šesť  diel z tejto výstavy venovali umelci ako základ galérie. Odvtedy galéria buduje svoj zbierkový fond a v súčasnosti spravuje vyše 3000 umeleckých diel.

Zdroj: Kysucká galéria