Kysucká galéria

Lokalizácia: Žilinský kraj

GPS: N49°26'15'' E18°53'9''

Kysucká galéria bola založená v roku 1981 a sídli na Hlinkovej ulici v Mestskom dome v Čadci, jej pobočkou je kaštieľ v Oščadnici.

Svoju akvizičnú a výstavnú činnosť zameriava na výtvarné umenie druhej polovice 20. stor. a súčasné umenie regiónu Kysúc a Slovenska. Vo svojom zbierkovom fonde spravuje 2837 umeleckých diel v oblasti maľby, kresby, plastiky, grafiky a úžitkového umenia.

Galéria organizuje krátkodobé premenné výstavy v dvoch priestoroch, v Mestskom dome v Čadci a v kaštieli v Oščadnici. V priľahlom lesoparku kaštieľa je zriadená stála expozícia exteriérovej plastiky, prezentujúca výsledky Medzinárodných sochárskych sympózií, organizovaných od roku 2001.

Zdroj: Kysucká galéria