Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

GPS: N48°45'28'' E17°49'52''

Pôvodne renesančná budova Podjavorinského múzea vám ponúka okrem vlastivedno-historickej expozície zameranej na Nové Mesto a okolie i expozície venujúce sa ľudovej kultúre a tradíciám z tohto kraja a dejinám remeselníckych cechov.

Podjavorinské múzeum bolo založené v roku 1950. Od začiatku 70-tych rokov je špecializovanou pobočkou Trenčianskeho múzea zameranou na bádanie historicko - vlastivedného charakteru, no predovšetkým navýskum literárnej histórie. Sídli v pôvodne renesančnej budove prefasádovanej v barokovom duchu v 17. storočí, zvanej Gilániho dom alebo “Gilániovec” podľa jedného z majiteľov.

V priestoroch múzea je umiestnená vlastivedná expozícia venovaná histórii Nového Mesta a okolia, jeho kultúre a tradíciám. Člení sa na časti - archeológia, história, etnografia a dejiny remeselníckych cechov v Novom Meste a okolí. Samostatná časť zoznamuje návštevníka s bohatou cirkevnou históriou tohto regiónu.

Ľudovú kultúru novomestského regiónu pripomína "sedliacka izba". Dekór a tvaroslovie keramiky vychádza z habánskych tradícií a tvorí samostatný výtvarný regionálny fenomén. Obľúbenú výzdobu ľudového interiéru tvorili až do polovice tohto storočia sklomaľby so sakrálnou tematikou.

K najvzácnejším príkladom typu gotických tzv. "krásnych madon" patrí "Koryčanská", alebo tiež "Beckovská" madona. V 14. storočí bola umiestnená v kaplnke Beckovského hradu, až Ctibor II. zo Ctiboríc ju dal umiestniť do obnoveného kostola v Novom Meste nad Váhom. Za husitských vpádov sa však vrátila späť do Beckova. V období reformácie Madonu preniesli do moravských Koričan, kde sa nachádza dodnes. V novomestskom múzeu si môže návštevník prezrieť jej vernú kópiu.

Zdroj: Trenčianske múzeum