Myšia Hôrka

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, Spišský Štvrtok

GPS: N49°0'7'' E20°28'4''

Jeden z najpozoruhodnejších objavov na Slovensku sa archeológom podaril v lokalite Myšia Hôrka v katastri obce Spišský Štvrtok (okres Poprad), kde boli objavené  zvyšky kamenného mesta z obdobia spred 3 500 rokmi.

Odkryté praveké sídlo na Myšej Hôrke sa rozprestiera na ploche 6 600 m2. Nesie veľa znakov svedčiacich o vyspelosti jeho pravekých obyvateľov. Sídlo je uzavreté do mohutného obranného systému s priekopami, valmi, kamennými múrmi a bastiónmi. Súčasťou objaveného sídla na Myšej Hôrke je akropola, ktorá v minulosti slúžila ako kultové miesto.

Sídliskový útvar pri Spišskom Štvrtku mal nepochybne mestský charakter. Kamenné mesto pod Tatrami obývali ľudia otomanskej kultúry, ktorí sídlili na území Slovenska asi pred 3 500 rokmi. Mesto chránilo pravekú obchodnú cestu, ktorá cez Spiš spájala Pobaltie so Stredomorím.

V súčasnosti sa uvažuje nad sprístupnením archeologickej lokality na Myšej Hôrke verejnosti.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama