Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

GPS: N48°56'41'' E20°34'0''

V priestoroch sídla Múzea Spiša je stála expozícia Príroda a história regiónu Spiš.

Budova Múzea Spiša patrí medzi historicky najcennejšie objekty v meste Spišská Nová Ves. Jej základy pochádzajú pravdepodobne z 15. stor. Najskôr slúžila ako radnica a od roku 1774 sa stala sídlom novoutvorenej provincie XVI. spišských miest – Provinčný dom. Dnes je budova so svojou zaujímavou fasádou a kartušami jednou z dominánt mesta. Od roku 1951 vhodne slúži na muzeálne účely. Z dôvodu rekonštrukcie budovy bude expozícia "Príroda a história regiónu Spiš" v Provinčnom dome zatvorená do 31.12.2015.

K múzeu patria aj ďalšie externé expozície:

Kaštieľ Markušovce - Expozícia historického nábytku
Letohrádok Dardanely - Expozícia klávesových hudobných nástrojov

Národopisné múzeum Smižany - V budove Národopisného múzea v Smižanoch je inštalovaná Expozícia ľudovej kultúry dolného a stredného Spiša, ktorá bola otvorená v roku 1991. Prezentuje tradičnú ľudovú kultúru tohto regiónu od druhej polovice 19. storočia takmer po súčasnosť. Bohato sú zastúpené kolekcie zbierkových predmetov z poľnohospodárstva, pastierstva, baníctva a remesiel. Osobitná časť je venovaná ľudovému odevu na rôzne príležitosti.

Rodný dom kpt. Jána Nálepku v Smižanoch - ako pobočka bol  pre verejnosť sprístupnený v roku 1971. V roku 1978 bol zrekonštruovaný do pôvodnej roľníckej usadlosti z prvej polovice 20. storočia. Expozícia je doplnená o predmety zo života a protifašistického odboja kpt. J. Nálepku.

Zdroj: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi