Tiesňavou Suchá Belá - Slovenský raj

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Hrabušice

GPS: N48°58'31'' E20°24'32''

Podlesok - Suchá Belá-vrch  - Pod Vtáčím hrbom  - Kláštorisko  - Pod Kláštoriskom  - Hrdlo Hornádu - Podlesok  (4 1/4 hod)

Pohorie: Slovenský raj (NP Slovenský raj)
Región: Spišský

Východiskový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.
Cieľový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.

Časový rozvrh: Podlesok - Suchá Belá-vrch 2 hod. - Pod Vtáčím hrbom 1/2 hod. - Kláštorisko 1/2 hod. - Pod Kláštoriskom 1/4 hod. - Hrdlo Hornádu 3/4 hod. - Podlesok 1/4 hod. 
Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Pomerne náročná okružná túra. Exponované úseky v tiesňave Suchá Belá sú zabezpečené drevenými a železnými rebríkmi, reťazami, stúpadlami a lávkami. Vyžadujú si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Zvyšok trasy vedie po pohodlných lesných cestách a chodníkoch. 
Navrhovaná túra ponúka fascinujúci prechod tiesňavou Suchá Belá, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Náročný prechod tajomným svetom kaskád, vodopádov a roklín je zabezpečený technickými pomôckami.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama