Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, Levoča

GPS: N49°1'30'' E20°35'20''

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vznikla vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a špeciálnych zariadení Slovenskej republiky s cieľom poukazovať na základné problémy zdravotne postihnutej mládeže a občanov, na ich výchovu a vzdelávanie, celkové postavenie a primeranú integráciu v spoločnosti. 

Podnet k jeho zriadeniu dala Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, menovite PhDr. Vladimír Predmerský, CSc., v ktorého koncepcii dominovala potreba zriadenia historicko-dokumentačného strediska pre špeciálnu a liečebnú výchovu. MŠŠ bolo otvorené 16. novembra 1990. V súčasnosti je organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR.
Základným poslaním Múzea špeciálneho školstva v Levoči je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku. Zároveň spracúvať oblasť špeciálneho školstva a pedagogiky, aktuálnymi formami prezentovať poznatky odbornej verejnosti a záujemcom o problematiku špeciálneho školstva.

Svoje poslanie múzeum realizuje prostredníctvom činností:
- zbierkotvornej,
- dokumentačno-evidenčnej a ochrannej,
- kultúrno-prezentačnej, v rámci ktorej múzeum realizuje tematické variabilné výstavy, besedy, tvorivé dielne, workshopy
- vedecko-výskumnej a poradenskej,
- výchovno-vzdelávacej. Múzeum slúži ako konzultačné centrum, ktoré poskytuje informačný a dokumentačný servis pedagógom a vysokoškolským poslucháčom špeciálno-pedagogických aprobácií. Poskytuje DVD projekciu o živote, práci, problémoch a úspechoch zdravotne postihnutej populácie.

Autor: Informačná kancelária mesta Levoča

Zdroj: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Web: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči