Muzeum Szkolnictwa Specjalnego w Lewoczy

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Levoča, Levoča

GPS: N49°1'30'' E20°35'20''

Muzeum Szkolnictwa Specjalnego w Lewoczy stanowi wyspecjalizowaną instytucję o zasięgu ogólnosłowackim. Powstało ono dzięki staraniom tych wszystkich ludzi, którzy chcieli udokumentować rozwój szkolnictwa specjalnego i ośrodków specjalnych znajdujących się na terenie Republiki Słowackiej. Pod względem organizacyjnym Muzeum podlega Instytutowi Informacji i Prognostyki Oświatowej

Podstawowym zadaniem Muzeum jest udostępnianie szerokiej publiczności, pedagogom specjalnym oraz uczniom szkół specjalnych stałej ekspozycji  zatytułowanej Dzieje pedagogiki specjalnej na Słowacji. Wśród kolejnych zadań Muzeum należy wymienić prowadzenie badań na temat szkolnictwa specjalnego i pedagogiki specjalnej, jak również przedstawianie, za pomocą nowoczesnych form prezentacji, wyników badań nad problematyką szkolnictwa specjalnego fachowcom i wszystkim zainteresowanym.

Realizując te zadania, Muzeum prowadzi następujące formy działalności:

- działalność kolekcjonerską, w tym zarządzanie specjalistyczną biblioteką pedagogiczną i archiwum dokumentów,

- działalność kulturalno-edukacyjną, w ramach której są organizowane, zróżnicowane pod względem tematycznym, wystawy, spotkania, warsztaty twórcze, workshopy,

Muzeum pełni jednocześnie rolę Centrum Konsultacyjnego, oferując usługi informacyjne i serwis dokumentacyjny pedagogom i studentom kierunków pedagogika i pedagogika specjalna.  Urządza ono projekcję filmów DVD poświęconych życiu, pracy, problemom i sukcesom tej upośledzonej części populacji.

Autor: Informačná kancelária mesta Levoča

Źródło: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Web: Muzeum Szkolnictwa Specjalnego w Lewoczy