Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, Levoča

GPS: N49°1'30'' E20°35'21''

Miesto konania: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Termín konania: 16.5.2015

Typ podujatia: Noc múzeí a galérií

Počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií si návštevníci môžu pozrieť stálu expozíciu jedinečného múzea na Slovensku i v Strednej Európe

Návštevníci môžu pozrieť prvý slepecký šlabikár pre slovenských nevidiacich žiakov, školskú lavicu z 50-tych rokov 20. storočia, bridlicové tabuľky, alebo aj tradičný školský zvonec, a to prostredníctvom interaktívnej výstavy Škola v retrospektíve. Výstava návštevníkom priblíži vývoj špeciálnych škôl, školskej triedy a učebných pomôcok na Slovensku a tiež ich oboznámi so vznikom a spôsobom využitia jednotlivých predmetov a aj špeciálnych pomôcok. Návštevníci so zdravotným postihnutím budú mať možnosť porovnať súčasné vyučovacie pomôcky s pomôckami z minulého storočia. Naopak, zdravý návštevník sa oboznámi s vyučovaním v špeciálnej škole a príde do kontaktu s pomôckami, ktoré sa na týchto školách používali, prípadne používajú. Časový interval výstavy je vymedzený na prierez 20. storočím až po súčasnosť.

Premietanie krátkych dokumentov o levočských špeciálnych školách pre zrakovo postihnutých, ako aj kultúrno-vzdelávacích inštitúciách, ktorých služby sú prioritne poskytované societe zdravotne hendikepovaných používateľov.

Zdroj: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči