Múzeum SNP Banská Bystrica

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'7'' E19°8'60''

Najucelenejší obraz o Slovenskom národnom povstaní získame návštevou Múzea SNP, ktoré sídli v Banskej Bystrici, kde druhé najväčšie protifašistické povstanie v Európe 29. augusta 1944 vzniklo.

Múzeum SNP sídli v architektonicky nezvyčajnej budove, ktorá bola postavená v roku 1969 ako Pamätník SNP. Je zasadený do parku, v ktorom je umiestnený skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v SNP.

Múzeum spravuje stálu expozíciu „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy 1939 - 1945“, ktorá bola sprístupnená 29. augusta 2004 v priestoroch Pamätníka.

Od roku 2002 je v správe múzea aj expozícia v obci Nemecká „Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v rokoch 1944 - 1945“.

Múzeum spravuje aj ďalšiu expozíciu „Partizánska republika“ v bývalej vypálenej obci Kalište, ktorá  bola otvorená 18. augusta 2007. Kalište bolo v roku 1961 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Múzeum sprístupnilo ďalšiu stálu Slovenskú národnú expozíciu „Tragédia slovenských Židov“ v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime.

Od roku 2008 je v správe múzea aj expozícia „Fašistické represálie na východnom Slovensku“ v obci Tokajík, okres Stropkov.

Zdroj: Múzeum SNP