Most v Kráľovej pri Senci

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, Kráľová pri Senci

GPS: N48°12'1'' E17°26'60''

Most v Kráľovej pri Senci na juhozápade Slovenska sa považuje za najkrajší z mostov zapísaných v štátnom zozname pamiatkových objektov.

Ide o trojklenbový barokovo-secesný most s balustrádami postavený z kameňa cez potok Čierna voda. V minulosti spájal ozdobnú francúzsku záhradu s tzv. anglickým parkom, ktoré boli majetkom Pálffyovcov. Stavby sa nezachovali, takže most dnes vedie akoby odnikiaľ nikam a využitý je ako súčasť cyklotrasy, ktorá bola vybudovaná v roku 2002.

Most bol pravdepodobne postavený až v roku 1904. Do roku 1900 stál poniže kaštieľa drevený most, ktorý dal Ján Pálffy strhnúť, no nie je vylúčené, že tu voľakedy stál aj starší, kamenný most.

Terajší most vznikol na návrh Ing. Jána Nagymihálya z roku 1903 a o rok neskôr ho postavili talianski stavitelia a kamenári. Most, ktorý v sebe zahŕňa prvky secesného slohu zo začiatku 20. storočia má betónový skelet a po bokoch je vyplnený červenou tehlou.

Je dlhý 42 metrov a klenutá vozovka má šírku 4,8 m. Viackrát bol využitý ako kulisa historických filmov.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama