Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'1'' E17°6'3''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 16.5.2018 - 18.5.2018

Typ podujatia: veľtrh, výstava, podujatie pre mladých, TIP

Do Incheby od 16. do 18. mája opäť prichádza medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorý sa v Bratislave koná len raz za dva roky. Veľtrh je dôležitým podujatím, ktoré sleduje politicko-hospodársku a bezpečnostnú situáciu doma a vo svete. Je platformou, na ktorej sa prezentuje obranný potenciál SR s dôrazom na jeho dlhodobý rozvoj vrátane ozbrojených síl a zabezpečenie stability obranných výdavkov.

Počas 7. ročníka bratislavského veľtrhu sa môžete tešiť na najmodernejšiu vojenskú techniku, vybavenie na zaistenie ochrany a bezpečnosti, ukážky vojenských činností a ďalší zaujímavý sprievodný program, vrátane dvoch medzinárodných konferencií. Prvou z nich je Medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách v stredu 16. mája, ktorá sa od 09:00 do 18:00 bude konať na prízemí Expo Clubu a druhou zas medzinárodná konferencia Kybernetická bezpečnosť - výzvy o deň neskôr na rovnakom mieste od 09:00 do 16:00.

Tohtoročný veľtrh pod záštitou a odbornou garanciou Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky a AFCEA Slovakia predstaví takmer dve desiatky noviniek obrannej techniky a vybavenia. Prihlásené exponáty môžu súťažiť o Grand Prix IDEB.

Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB v Bratislave je významnou prehliadkou obranných a bezpečnostných technológií v strednej Európe so silnou medzinárodnou účasťou vystavovateľov a odborných návštevníkov. Veľtrh IDEB je vysoko špecializované podujatie, ktoré od prvého ročníka v roku 2006 má svoje vybrané publikum a sleduje politicko-hospodársku a bezpečnostnú situáciu doma a vo svete. Posledný ročník potvrdil, že IDEB má v kalendári významných podujatí tohto charakteru svoje nezastupiteľné miesto a patrí k najvýznamnejším podujatiam svojho druhu.

Pre zástupcov slovenského obranného priemyslu je IDEB vynikajúcou príležitosťou nielen na prezentáciu, ale aj na nadviazanie kontaktov so zahraničnými partnermi na domácej pôde, vďaka ktorým môžu posilniť svoju šancu na zahraničných trhoch.

Pre zahraničné subjekty, ktoré sa chcú presadiť v regióne krajín V4 je to jedinečná príležitosť na prezentáciu a nadviazanie kontaktov s predstaviteľmi rezortu obrany, ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek zo stredoeurópskeho regiónu.

Web: Incheba Expo Bratislava

Videogaléria