Ján Hus v roku 1415 a o 600 rokov neskôr

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Lučenec

GPS: N48°19'42'' E19°40'12''

Miesto konania: Novohradské múzeum a galéria

Termín konania: 29.4.2014 - 6.6.2014

Typ podujatia: výstava

Pri príležitosti 600. výročia úmrtia Majstra Jána Husa zorganizovalo Novohradské múzeum a galéria v spolupráci s Husitským múzeom v Tábore, Spoločnosťou Husovho múzea v Prahe a Múzeom Jána Husa v Konstanzi v Nemecku putovnú výstavu, ktorej poslaním je vyzdvihnúť osobnosť tohto významného českého teológa, rektora Karlovej univerzity a reformátora cirkvi.

Ján Hus bol veľkým kritikom pápeža a cirkvi. Pre šírenie týchto myšlienok bol vyhlásený za kacíra a 6. júla 1415 v Kostnici upálený. Po jeho smrti v Čechách vypukla husitská revolúcia, ktorá odolala križiackym výpravám západnej cirkvi. V Čechách bol prvýkrát v stredovekej Európe vytvorený model náboženskej tolerancie rôznych kresťanských vierovyznaní. Ján Hus sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti českých dejín a tento postoj k nemu zostal aj v súčasnosti.

Zdroj: Novohradské múzeum a galéria

Web: http://www.nmg.sk/