Za Majstrom Pavlom (Levoča)

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, Levoča

GPS: N49°1'34'' E20°35'20''

Východiskový a cieľový bod: Námestie Majstra Pavla
Trasa: Okolo Námestia Majstra Pavla

Trasa okolo Námestia Majstra Pavla začína pri rímskokatolíckom farskom Kostole sv. Jakuba, ktorý postavili v 14. storočí na mieste staršieho kostola. Hlavným lákadlom kostola je neskorogotický hlavný oltár sv. Jakuba s výškou 18,6 m najvyšší svojho druhu na svete. Je z lipového dreva a zhotovili ho v rokoch 1507 až 1517 v dielni Majstra Pavla z Levoče.

Susedná budova bývalej levočskej radnice patrí zase k vrcholným stavbám renesančnej architektúry na Slovensku. V budove radnice umiestnili zbierky Spišského múzea venované histórii mesta. Renesančná zvonica a Klietka hanby zo 16. storočia dotvárajú okolie radnice.

Slávna rezbárska dielňa Majstra Pavla z Levoče kedysi stála vo dvore domu č. 20. Dnes sa nazýva "Dom Majstra Pavla" a nachádza sa tu muzeálna expozícia o živote slávneho levočského umelca.

Centrálne námestie lemuje vyše 50 pozoruhodných meštianskych a patricijských domov. Viaceré sú pomenované podľa bývalých majiteľov. Zaujme najmä neskorogotický Krupekov dom a Máriássyho dom so zaujímavo riešeným arkádovým nádvorím.

Na severnej strane námestia prídeme k pozoruhodnej budove obchodného domu Waaghaus a k susednej budove Župného domu, ktorá patrila medzi najreprezentatívnejšie župné domy v Uhorsku. Na záver si necháme prehliadku renesančného Thurzovho domu.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA