Za Mistrzem Pawłem - Lewocza (Levoča)

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Levoča, Levoča

GPS: N49°1'34'' E20°35'20''

Punkt początkowy i końcowy trasy: Plac Mistrza Pawła (Námestie Majstra Pavla)
Trasa: Wokół Placu Mistrza Pawła

Trasa wokół Placu Mistrza Pawła rozpoczyna się przy rzymskokatolickim parafialnym Kościele św. Jakuba, który zbudowali w XIV wieku na miejscu dawnego kościoła. Głównym magnesem przyciągającym jest późnogotycki główny ołtarz św. Jakuba o wysokości 18,6 m. Jest z lipowego drewna i był rzeźbiony w latach 1507 - 1517 w pracowni Mistrza Pawła z Lewoczy.

Sąsiednia budowla byłego Ratusza lewockiego należy do najwybitniejszych budowli renesansowej architektury na Słowacji. W budynku ratusza umieszczono zbiory Muzeum Spiskiego poświęcone historii miasta. Renesansowa dzwonnica i Klatka hańby z XVI wieku dopełniają okolice ratusza.

Słynny rzeźbiarski warsztat Mistrza Pawła z Lewoczy kiedyś stał w podwórzu domu nr. 20, dziś nazywa się „Domem Mistrza Pawła“ i  znajduje się tam muzealna ekspozycja o życiu sławnego lewockiego artysty.

Na placu centralnym znajduje się 50 godnych uwagi mieszczańskich i patrycjuszowskich domów. Większość z nich jest nazwana imionami byłych właścicieli. Zainteresuje również późnogotycki Dom KrupekaDom Máriássy  z ciekawym arkadowym dziedzińcem.

Od południowej strony placu dojdziemy do budowli, na którą warto zwrócić uwagę, jest nią Dom  handlowy Waaghaus i do sąsiedniej budowli Domu Župnego. Zwiedzanie zakończymy w renesansowym Domie Thurzy.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA