Staré Hory - v zrkadle času

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Staré Hory

GPS: N48°50'20'' E19°6'54''

Miesto konania: Staré Hory

Termín konania: 29.8.2015

Typ podujatia: iné podujatie

Tradičné podujatie trochu inak – nazrite do minulosti a spoznajte súčasnosť baníckej obce Staré Hory - 29. september 2015.

Program podujatia:

09:30 - 13:00 h - Pochod vďaky hrdinom SNP k bunkru MOR-HO!
13:00 - 16:00 h - Kultúrny program na Starých Horách pred kultúrnym domom
16:00 - 17:00 h - Chodníček do minulosti Starých Hôr
17:00 - 20:00 h - Jazda na koníkoch a konskom povoze • Drevorubačské súťaže • Zapálenie partizánskej vatry

Zdroj: IC Banská Bystrica

Web: www.starehory.sk