Stredoslovenská galéria

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'4'' E19°8'37''

Stredoslovenská galéria (bývalá Štátna galéria v Banskej Bystrici) je galériou moderného a súčasného umenia. Sústreďuje sa najmä na prezentáciu a zmapovávanie voľného grafického umenia druhej polovice 20. storočia a súčasného umenia.

Vznikla v roku 1956 na podnet samotných umelcov žijúcich a tvoriacich v Banskej Bystrici. V súčasnosti spravuje, umenovedne a prezentačne využíva takmer 14 000 zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia prevažne 20. storočia. Obsahuje takmer 9000 grafických diel. 

Od r. 1992 je hlavným sídlom galérie renesančný Bethlenov dom na Dolnej ulici č. 8. Výstavné priestory Bethlenovho domu sa využívajú na prechodné výstavy.

V stálej expozícii D. Skuteckého bol v roku 2008 vytvorený výstavný priestor room 19_21, ktorý galéria využíva na krátkodobé výstavy najmladšej generácie umelcov.

Budova bývalého Praetória - miesto prechodných výstav

Zdroj: Stredoslovenská galéria