Vodný žľab v doline Rakytovo

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Dolný Harmanec

GPS: N48°49'2'' E19°2'43''

Jedinečnou kultúrnou pamiatkou je vodný žľab Rakytovo pri Dolnom Harmanci, ktorý sa v minulosti využíval na spúšťanie vyťaženého dreva z neprístupného lesného terénu až do dolín. Pamiatka zručnosti a vynaliezavosti našich lesníckych predkov…

Vodný žľab sa nachádza v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci, v lesoch neďaleko Banskej Bystrice. Žľab bol pravdepodobne vybudovaný už v 19. storočí, kedy sa drevo používalo predovšetkým ako palivové drevo. Doprava dreva bola v lesoch mesta Banská Bystrica zväčša riešená spúšťaním dreva suchými šmykmi (rizňami), vodnými žľabmi a splavovaním po vodných tokoch.

Okrem vodného žľabu v Rakytove boli v minulosti funkčné aj ďalšie vodné žľaby v dolinách Cenovo (mal dĺžku 4 650 m) a Prašnica (1 840 m). Vyťažené drevo sa k vodnému žľabu v priebehu roka dopravilo koňmi, ručne alebo suchými žľabmi. Potom sa porezalo a poštiepalo na metrovicu. Nasledujúcu jar sa pripravená metrovica hádzala postupne do žľabu. Po celej dĺžke žľabu boli rozostavané hliadky (varty), ktoré dohliadali na plynulý pohyb dreva v koryte žľabu. V ústí sa vodný žľab prehradil, čím vzniklo menšie jazierko. Z neho sa háčikmi upevnenými na dlhých paliciach drevo vyťahovalo a pracovníci polená ukladali do rovnaní. Rovnané drevo sa tiež mohlo splavovať potokom Bystrica až do Banskej Bystrice, kde sa zachytávalo na hrabliach.

Vodný žľab v roku 2000 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Jeho celková dĺžka je 2 450 m, celá konštrukcia je z dreva – zo smreka a jedle, bez použitia iného materiálu, napríklad železa, či plastov. Navštívte krásne prostredie tichých lesov pri Dolnom Harmanci a presvedčte sa o jedinečnosti a vynaliezavosti našich lesníckych predkov pri dômyselnom systéme splavovania dreva vodným žľabom.

Zdroj: Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica

Videogaléria