Šarišská galéria Prešov

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov, Prešov

GPS: N48°59'47'' E21°14'27''

Šarišská galéria v Prešove je jednou z najstarších regionálnych galérii na Slovensku. Má štatút krajskej galérie Prešovského samosprávneho kraja.

Spravuje jeden z najkvalitnejších a najzaujímavejších galerijných fondov na Slovensku, ktorý obsahuje vyše 4 tisíc diel umenia od konca 15. storočia po súčasnosť.

Pozoruhodné sú kolekcie či už drevenej plastiky z 15. – 19. storočia, ikon zo 16. – 19. storočia, maliarstva z 19. storočia a umenia regiónu z 20. storočia. Je významným dokumentačným a informačným centrom v oblasti výtvarného umenia regiónu.

Svojim návštevníkom ponúka expozície, výstavy, prednášky, besedy, návštevy ateliérov, prácu s deťmi, otvorené hodiny výtvarnej výchovy, koncerty, literárne pásma, klubovú činnosť, poradenstvo, konzultácie a metodickú pomoc v oblasti výtvarného umenia – autorstvo, ošetrenie diel a podobne. Taktiež umožňuje prezenčné štúdium v archíve.

Zdroj: Šarišská galéria Prešov