Podunajský región (Podunajsko)

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, Štúrovo

GPS: N47°47'59'' E18°42'48''

Podunajsko leží na juhu Slovenska, pričom svojou juhozápadnou a južnou časťou pozdĺž toku Dunaja sleduje slovensko-maďarskú štátnu hranicu. Prevažnú časť územia tvorí Podunajská nížina. 

Z hľadiska národnostnej štruktúry v súčasnosti jednoznačne dominuje maďarské etnikum (Dunajská streda, Nové Zámky, Komárno).

V poslednom čase sa veľmi intenzívne rozvíja cestovný ruch, ktorý sa sústreďuje predovšetkým do okolia miest s výskytom termálnych kúpalísk s celoročnou prevádzkou (napr. Dunajská Streda, Veľký Meder, Štúrovo, Komárno a Patince). Na Dunaji návštevníkov lákajú najmä plavby na výletných lodiach a vodná turistika.

Po hrádzi Dunaja, resp. v jej blízkosti cez podunajské obce vedie značkovaná časť cyklotrasy z Bratislavy do Komárna ako súčasť medzinárodnej Dunajskej cyklistickej trasy z Passau k Čiernemu moru.

Turistickou atrakciou sú viaceré vodné mlyny na Malom Dunaji a prekrásne dunajské zákutia lužných lesov vhodné na aktívny oddych ako aj rybárčenie.

Okresy: Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, čiastočne Senec.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA